Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-15    Czas UT: 08:26 (Data juliańska: 2459076.851)
P= 16.23°   Bo= 6.67°   Lo= 309.03°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 18-08-2014 rok godz. 10:45 UT Janusz B nr.obserw.13-VIII/199


18-08-2014

Obserwacja nr 13-VIII/199 kod BNJ Nadal przez Polskę przechodzi front atmosferyczny niosąc ze sobą ciężkie ciemne poprzerywane „wyrwy” w chmurach . Właśnie przerwy w chmurach to momenty na wykonanie obserwacji powierzchni Słońca. Grupa 2135 jest praktycznie już zniknęła ale za to pojawiają się nowe co podtrzymuje Słońce przez cały czas w odpowiedniej aktywności. Podczas prowadzonej obserwacji moim sprzętem naliczyłem 6 grup plam słonecznych w ilości i 21plamek . przy tej wartości daje to liczbę Wolfa R=81. Pojawiła się nowa grupa 2147 z wykształconym półcieniem w pozostałych obszarach plam AR 2144, 2139 , 2141, 2146 także widoczne są półcienie . Przy czym 2139 i 2144 posiadają jeszcze pole magnetyczne typu beta-gamma co prowadzi do eskalacji rozbłysku klasy M . Plamy z półcieniami naliczyłem 8 to przy tej liczbie plam jego aktywność plamotwórcza jest wyższa od liczby Wolfa i wynosi SN=93 https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/