Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 11:59 (Data juliańska: 2459075.999)
P= 15.95°   Bo= 6.63°   Lo= 320.29°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 17-08-2014 rok godz. 09;40 UT Janusz B nr.obserw. 12-VIII/198


17-08-2014

Obserwacja nr 12-VIII/198 kod BNJ Nadal prze nasz kraj przechodzi front atmosferyczny z przerywanymi chmurami. Właśnie przerwy w chmurach to momenty na wykonanie obserwacji powierzchni Słońca. Grupa 2135 jest na zachodnim brzegu traczy słonecznej jeszcze wizualnie ją widać ale doskonale zaznaczyła się na fotografii. w obszarach plam widocznych doskonale podczas obserwacji wizualnej 2144, 2139 , 2141, 2146 wykształcone są półcienie z ciemnymi jądrami plam różnej wielkości . Sama grupa 2139 i 2144 posiadają pole magnetyczne typu beta-gamma co prowadzi do eskalacji rozbłysku klasy M . Podczas obserwacji naliczyłem 6 grup z 26 plamami co daje liczbę Wolfa na poziomie 86, aktywność plamotwórcza SN = 108 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/