Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 11:59 (Data juliańska: 2459075.999)
P= 15.95°   Bo= 6.63°   Lo= 320.29°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 16-08-2014 rok godz. 08:45 UT Janusz B. nr.obserw. 11-VIII/197


16-08-2014

Obserwacja nr 11-VIII/197 kod BNJ Dzisiejsze obserwacje można przeprowadzać tylko w przerwach pomiędzy chmurami które zazwyczaj trwają kilka lub kilkanaście minut. Ja taką przerwę właśnie wykorzystałem dzięki tego mogłem przeprowadzić obserwacje naszej dziennej gwiazdy. Aktywność słoneczna ta plamotwórcza trochę wzrosła ze względu n a wysyp plam otoczonych półcieniami różnego rozmiaru. SN = 103 ;liczba Wolfa R = 72 . Pięknie na tarczy słonecznej po obu stronach równika wykształciły się grupy ta co ją obserwujemy od kilku dni to 2135 pozostałe 2141 ; 2139 i 2144 . Obszary tych ostatnich grup generują rozbłyski klasy M . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/