Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 03:57 (Data juliańska: 2459002.665)
P= -14.83°   Bo= -0.50°   Lo= 210.62°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 12-08-2014 rok godz. 08:10 UT Janusz B. nr.08-VIII/194


12-08-2014

Obserwacja nr 08-VIII/194 kod BNJ Grupa 2135 , znacznie uległa rozproszeniu choć jego trzon główny z półcieniem i czarnym jądrem plamy nadal jest dobrze wizualnie widoczny. Na wschodzie tarczy widoczna jest nowa grupa składająca się z dwóch plam słonecznych z wyraźnym wykształconym półcieniem. Na zachodnim brzegu tarczy w sumie te grupy widoczne w moim teleskopie są na granicy widoczności . Aktywność słoneczna pozostaje nadal na niskim poziomie. Moja obserwacja pozwoliła wyznaczyć liczbę Wolfa w momencie obserwacji R = 64 i SN = 50. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/