Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-15    Czas UT: 07:11 (Data juliańska: 2459076.799)
P= 16.22°   Bo= 6.66°   Lo= 309.71°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 10-08-2014 rok godz. 08:10 UT Janusz B. nr.06-VIII/192


10-08-2014

Obserwacja nr 06-VIII/192 kod BNJ Pozostał widoczna wizualnie jedna grupa z półcieniem i ciemnym jądrem . natomiast inne grupy mają tendencję już prawie całkowitego zaniku. Choć ta która jest jeszcze doskonale widoczna moim zdaniem chyba nie przetrwa kiedy będzie się już znajdowała przy zachodnim brzegu tarczy słonecznej. Dziś wizualnie i fotograficznie naliczyłem 5 grup plam słonecznych z 19 plamkami różnej wielkości daje to mi wynik R = 69 ; SN = 55 przy 4 wyraźnie występujących plamach otoczone półcieniami różnej wielkości. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/