Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-15    Czas UT: 07:03 (Data juliańska: 2459076.794)
P= 16.22°   Bo= 6.66°   Lo= 309.78°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słonce 05-08-2014 r godz09:30 UT Janusz B. nr.obserw. 03-VIII/189


05-08-2014

Obserwacja nr 03-VIII/189 kod BNJ Dobrze , że na tyle jest przerwa w chmurach , która wynosi do kilkunastu minut . Przez taki okres można na spokojnie przeprowadzić obserwację powierzchni naszej dziennej gwiazdy. Podczas obserwacji dziś 04 sierpnia zaobserwowałem 6 grup plam słonecznych . Liczba od wczorajszej obserwacji ilości plam się zmniejszyła i wynosi 39 co daje liczbę Wolfa R = 99 . Jeżeli chodzi o aktywność plamotwórczą to także zmalała do wartości SN = 102. Dominując grupy z wyraźnymi półcieniami to obszary 2132 i 2134 w grupach tych plamy są porozrywane co stanowi o niestabilności pola magnetycznego.. Jak na razie w nich generowane są rozbłyski klasy M w przyszłości za kilkanaście godzin mogą być już klasy X . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/