Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-15    Czas UT: 06:56 (Data juliańska: 2459076.789)
P= 16.21°   Bo= 6.66°   Lo= 309.85°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 27-07-2014 r Janusz B. nr.obserw. 25-VII/186


27-07-2014

Obserwacja nr 25-VII/186 kod BNJ Dobrze nada wykształcona jest grupa plam AR 2121 stanowiąca atrakcją powierzchniową Słońca. Wyraźnie uwidoczniły się dwie nowe grupy przy skrajnym wschodnim brzegu tarczy. W porannej mojej obserwacji wizualno – fotograficznej naliczyłem 21 plam w pięciu grupach aktywność Liczba Wolfa R=71 ; SN=66 . Grupa AR2121 generuje ona rozbłysk klasy C z możliwością przekształcenia w kasę M . Pozostałe grupy plam mało wykształcone posiadają rozbłyski klasy C na niskim poziomie https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/