Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-15    Czas UT: 07:31 (Data juliańska: 2459076.813)
P= 16.22°   Bo= 6.67°   Lo= 309.53°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 26-07-2014 r Janusz B. nr.obserw. 24-VII/185


26-07-2014

Obserwacja nr 24-VII/185 kod BNJ Mogę stwierdzić ,że aktywność od kilku dni utrzymuje się na niskim poziomie. Dobrze wykształcona grupa plam AR 2121 jest jedyną atrakcją powierzchniową Słońca. Wyraźnie uwidoczniła się nowa grupa przy skrajnym wschodnim brzegu tarczy. Powracając do największej grupy generuje on rozbłysk klasy C1 . W porannej mojej obserwacji wizualno – fotograficznej naliczyłem 12 plam w czterech grupach aktywność Liczba Wolfa R=52 ; SN = 39 . Grupa 2121 , która jest największa wokół siebie ma pojedyncze drobne plamki w ilości 7 szt. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/