Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:39 (Data juliańska: 2458995.360)
P= -17.47°   Bo= -1.38°   Lo= 307.29°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 21-07-2014 r Janusz B. nr.obserw. 21-VII/182


21-07-2014

Obserwacja nr 21-VII/182 kod BNJ W teleskopie w jego okularze podczas porannej obserwacji dziennej gwiazdy na jego powierzchni widoczna jest na południowej półkuli jedna grupa z czteroma plamkami. Dobrze ma nie wielki wykształcony półcień. Pozostałe dwie grupy , które jeszcze były widoczne wczoraj na północnej półkuli już prawie poznikały i są poza zasięgam widoczności mojego teleskopu. Słonce z swoimi plamami w tym momencie czasu jest na niskim poziomie w swojej aktywności SN=22 ; liczba Wolfa R = 14 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/