Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-19    Czas UT: 07:19 (Data juliańska: 2458806.805)
P= 20.25°   Bo= 2.40°   Lo= 273.47°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 17-07-2014 r Janusz B. nr.obserw. 17-VII/178


17-07-2014

Obserwacja nr 17-VII/178 kod BNJ Słońce spokojne takiego widoku chyba nie widziałem okularze teleskopu od chyba trzech lat . Aktywność plamotwórcza SN=0 liczba Wolfa R=0 . Istniejące wczoraj jeszcze dwie grupy plam słonecznych na granicy widoczności dziś zupełnie poznikały. SDO ma grupę plam ale w moim teleskopie jest poza zasięgiem. Mam nadzieję ,że plamki zawitają jeszcze na jego powierzchnię . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/