Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:17 (Data juliańska: 2459005.637)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.29°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 10-07-2014 Janusz B nr.obserw. 10-VII/171


10-07-2014

Obserwacja nr 10-VII/171 kod BNJ Na tarczy słonecznej jeszcze jest dominacja potężnych obszarów głównie AR 2109 i 2108. Widać w okularze teleskopu jakj grupa 2108 rozpadła się powoli na szereg małych plamek podążająca za głównym obszarem Z kolei grupa 2109 powoli też zaczyna się „rozlatywać” co świadczyć może o nie stabilizacji pola magnetycznego tego obszaru. Podczas mojej obserwacji tej wizualnej i fotograficznej naliczyłem dziś 10 grup plam słonecznych co daje nam liczbę Wolfa R=147. Aktywność plamotwórcza kształtuje się na poziomie SN=137. Obszary tych grup generują rozbłyski klasy M na poziomie nie większym niż 60 -70%. Czekamy wszyscy na te rozbłyski wyższej klasy ; klasy X. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/