Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:52 (Data juliańska: 2458995.369)
P= -17.47°   Bo= -1.37°   Lo= 307.17°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 07-07-2014 Janusz B nr.obserw. 07-VII/168


07-07-2014

Obserwacja nr 07-VII/168 kod BNJ Zdecydowanie dominują potężne grupy plam słonecznych tworząc swoisty naturalny tranzyt na tle jego powierzchni. To coś pięknego co możemy podziwiać w okularze swoich teleskopów . Dominacja dość dużych rozmiarów grup słonecznych z dobrze wykształconymi półcieniami daje naprawdę efektowny jego obraz Podczas obserwacji porannej naliczyłem 11 grup słonecznych , które zawierają 56 plam słonecznych różnej wielkości . Liczba Wolfa R=166. Aktywność plamotwórcza także wzrosła i kształtuje się na poziomie SN = 155. Dominujące grupy plam słonecznych z półcieniami to AR 2108 i 2109 . Ciekawe na tyle się wykształciły , że moim zdaniem zaczną się rozrywać z nich zaczynają się pomału , że pole magnetyczne jest jednak w nie stabilne . Linie sił pól magnetycznych są w tych obszarach poplątane i tak ze sobą zagęszczone co stanowią doskonałą wyrzutnię dla cząstek gazu plazmowego Obszary tych grup generują rozbłyski klasy M na poziomie 50-60% .https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/