Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 19:02 (Data juliańska: 2458802.293)
P= 21.54°   Bo= 2.93°   Lo= 332.95°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 06-07-2014 Janusz B nr.obserw. 06-VII/167


06-07-2014

Obserwacja nr 06-VII/167 kod BNJ Pięknie prezentuje się tarcza słoneczna prze folię ND5 – coś pięknego . Dominacja dość dużych rozmiarów grup słonecznych z dobrze wykształconymi półcieniami daje efektowny jego obraz Podczas obserwacji porannej naliczyłem 8 grup słonecznych , które zawierają 56 plam słonecznych różnej wielkości . Liczba Wolfa R=136 Sama aktywność plamotwórcza kształtuje się na poziomie SN = 146. Dominujące grupy plam słonecznych z półcieniami to AR 2106, 2104, 2107, 2108 i 2109 . Ciekawe na tyle się wykształciły ,że niektóre z nich zaczynają się pomału rozrywać co świadczy , że pole magnetyczne jest nie stabilne . Linie sił pól magnetycznych są w tych obszarach poplątane i stanowią doskonałą wyrzutnię dla cząstek gazu plazmowego Obszar grupy AR2014 i 2107 generują rozbłysk klasy M na poziomie 60% swojej mocy. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/