Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:25 (Data juliańska: 2458995.392)
P= -17.46°   Bo= -1.37°   Lo= 306.87°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 04-07-2014 rok Janusz B nr.obserw. 04-VII/165


04-07-2014

Obserwacja nr 4-VII/165 kod BNJ Pięknie prezentuje się tarcza słoneczna prze folię ND5 – coś pięknego . Podczas obserwacji porannej naliczyłem 9 grup słonecznych , które zawierają 66 plam słonecznych różnej wielkości . Liczba Wolfa R=156 5tyle samo jego aktywność plamotwrócza z 10 plamami posiadające wyraźnie swoje półcienie SN = 156 . Dominujące grupy plam słonecznych z półcieniami to AR 2106, 2104, 2107, 2108 i 2109 . Ciekawe są grupy niektóre zaczynają się pomału rozrywać co świadczy , że pole magnetyczne jest nie stabilne . Linie sił pól magnetycznych są w tych obszarach poplątane i stanowią doskonałą wyrzutnię dla cząstek gazu plazmowego Obszar grupy AR2014 i 2107 generują rozbłysk klasy M na poziomie 60% swojej mocy. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/