Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:25 (Data juliańska: 2458995.392)
P= -17.46°   Bo= -1.37°   Lo= 306.87°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 01-07-2014 Janusz B nr.obserw. 01-VII/162


01-07-2014

Obserwacja nr 01-VII/162 kod BNJ Trochę nam się rozsypały grupy plam po powierzchni Słońca . Głowna grupy plam 2096 i 2097 , które dominowały na tarczy są w formie zaniku . na półkuli północnej Słońca zanjdue się 5 grup w których występujące plamy majka w sumie znikome rozmiary . Słabe pola magnetyczne nie są w stanie wygenerować rozbłyski o dużej mocy. Na wschodnim brzegiem tarczy słonecznej dominują dwie potężne grupy AR 2104 i AR2107 będą wraz z upływającym czasie przesuwały się ku centrum tarczy słonecznej . Obszar grupy 2104 posiada pole magnetyczne klasy dlta , która zapewne wygeneruje rozbłysk klasy X . Powstanie ekstra protuberancja która w przestrzeń wyrzuci strumienie wysokoenergetycznych cząstek czystej plazmy . Podczas przeprowadzonej obserwacji i analizie naliczyłem 8 grup plam z ich ilością w grupach 36 plamek różnej wielkości. Liczba Wolfa R=116 ; aktywność plamotwórcza SN=72 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/