Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:24 (Data juliańska: 2458995.392)
P= -17.46°   Bo= -1.37°   Lo= 306.87°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 29-06-2014 rok Janusz B. nr obserw. 26-VI/161


29-06-2014

Obserwacja nr 26-VI/161 kod BNJ Pięknie wizualnie widoczna jest nowa grupa plam słonecznych , która za pewnie jeszcze 24-48 godzin na tyle się uaktywni się na jego tarczy od strony możliwości obserwowanej. Obszar grupy AR 2096 i 2097 znacznie zmniejszył swoje rozmiary i będzie w fazie już zaniku moim zdaniem zaginie z powierzchni Słońca przed dotarciem zachodniego brzegu jego tarczy. Potężna nowa grupa która widoczna jest na wschodnim brzegu tarczy dostarczy przepięknego widoku i szeregu plamek. Co pozwoli na wzrostu aktywności naszej dziennej gwiazdy. Obszary pozostałe to słabe ich pole magnetyczne rozbłyski klasy C . Dzisiejsza poranna obserwacja to o oczywiście 30 minutowe lokalne rozpogodzenie , które pozwoliło mi na ustalenie liczby Wolfa na wartość R =72, aktywność plamotwórcza SN = 48 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/