Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:23 (Data juliańska: 2458995.391)
P= -17.46°   Bo= -1.37°   Lo= 306.88°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 28-06-2014 rok Janusz B. obserw. nr 25-VI/160


28-06-2014

Obserwacja nr 25-VI/160 kod BNJ Słońce utrzymuje swoją aktywność na niskim poziomie z mojej obserwacji wyznaczyłem liczbę Wolfa R = 48. Jego Aktywność plamotwórcza od kilku dni także utrzymuje się na podobnym poziomie SN = 26. Pole magnetyczne w grupach jest stabilne i słabe co jest powodem ze nie generują się rozbłyski tej większej wartości energetycznej. Dominującą wizualną grupą plam słonecznych jest obszar AR 2096 dokładnie zajmującą pozycję centralną. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/