Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 19:30 (Data juliańska: 2458802.313)
P= 21.54°   Bo= 2.93°   Lo= 332.69°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 27-06-2014 rok Janusz B. obserw. nr 24-VI/159


27-06-2014

Obserwacja nr 24-VI/159 kod BNJ Słońce utrzymuje swoją aktywność na podobnym wczorajszym poziomie. Cztery grupy plam w sumie z mojej obserwacji wizualnej jak i też fotograficznej wynika iż znajduje się 10 plam co daje liczbę Wolfa R = 50 . Aktywność plamotwórcza tylko SN = 28 widoczne są 2 plamy słoneczne otoczone nikłymi półcieniami. W trzech grupach generowane są rozbłyski klasy C grupa , która znajduje się w centrum tarczy ma formę zaniku . W sumie rozbłyski na powierzchni słońca nie są silne w swojej mocy ich klasę ocenia się jako C co wyskazuje na stabilną pozycję pola magnetycznego. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/