Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:22 (Data juliańska: 2458995.390)
P= -17.46°   Bo= -1.37°   Lo= 306.89°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 26-06-2014 r Janusz B. nr. obserw. 23-VI/158


26-06-2014

Obserwacja nr 23-VI/158 kod BNJ Słońce utrzymuje swoją aktywność na podobnym wczorajszym poziomie. Trzy grupy plam w sumie z mojej obserwacji wizualnej jak i też fotograficznej wynika iż znajduje się 8 plam co daje liczbę Wolfa R = 38 . Aktywność plamotwórcza tylko SN = 26 widoczne są 2 plamy słoneczne otoczone nikłymi półcieniami. W trzech grupach generowane są rozbłyski klasy C grupa , która znajduje się w centrum tarczy słonecznej jak się przywiduje może wygenerować rozbłysk klasy M ale na niskim poziomie. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/