Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-09-15    Czas UT: 05:25 (Data juliańska: 2458741.726)
P= 24.01°   Bo= 7.21°   Lo= 51.93°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 23-06-2014 r janusz B. nr.oberw. 20-VI/155


23-06-2014

Obserwacja nr 20-VI/155 kod BNJ Poranna obserwacja Słońca dwie godziny po jego wschodzie w miarę czyste niebo fragment płn. – wsch. pozwolił mi wyznaczyć 6 grup plam słonecznych w ilości 12 plam co daje taką samą liczbę Wolfa R=72 . Dokładnie widać dwie grupy plam przy wschodnim brzegu tarczy słonecznej , które już posiadą swój dokładny ich zarys. Grupy , które znajdują się w centrum tarczy widoczne są na granicy swojej widoczności .W niej jedynie obszar AR 2093 generuje najsilniejszy rozbłysk klasy M reszta rozbłysków to klasy B i C Aktywność plamo twórcza znacznie spadał widoczne dwie plamy z półcieniami SN = 30. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/

Podstrona w budowie.