Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 19:29 (Data juliańska: 2458995.312)
P= -17.49°   Bo= -1.38°   Lo= 307.92°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 21-06-2014 rok obserw.nr 18-VI/153


21-06-2014

Obserwacja nr 18 -VI/153 kod BNJ Wczesnym rankiem przed godziną 07 CEST na tyle nastąpiło wypogodzenie , że bez żadnych przeszkód można było przeprowadzić obserwację plam słonecznych. Pogoda diametralnie szybo się zmienia co chwilę nadchodzące chmury w dniu przesilenia letniego przysłaniają naszą dzienną gwiazdę. Obraz jaki dziś uzyskałem powierzchni Słońca wszystko na pierwszy rzut oka mówi nam o spadku jego aktywności plamy w ilości 17 sztuk w 5 grupach wyznaczają liczbę Wolfa R=67 ; aktywność SN=53 Obszar AR 2087 , który w tej chwili zbliża się do granicy zachodniego brzegu ustabilizował swoje pole magnetyczne typu beta – gamma generując jednocześnie rozbłysk klasy C. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/