Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 04:09 (Data juliańska: 2459005.673)
P= -13.66°   Bo= -0.14°   Lo= 170.82°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 18-06-2014 r Janusz B. nr. obserw. 16-VI/151


18-06-2014

Obserwacja nr 16 -VI/151 kod BNJ Obserwacje prawie 2 godziny po wschodzie Słońca wykazały , że na jego powierzchni znajduje się aż wg moich wyliczeń 25 plam w 6 grupach słonecznych. Przy takiej ilości daje to liczbę Wolfa R = 85 jeżeli chodzi o aktywność plamotwórczą troszkę od 24 godzin zmniejszyła się wynosi ona SN = 97 ; 8 plam otoczone są półcieniami. Nadal występuje formacja głównych grup plam słonecznych którego wierzchołki tworzą układ trójkąta. Do zachodniego brzegu przybliża się obszar 2089 za 48 godzin zniknie zupełnie za zachodnim brzegiem jego tarczy. . Grupa 2089 po wyrzuceniu swojej materii plazmowej wskutek rozbłysku klasy X straciła swój impet przeobrażając się w rozbłysk klasy C . Wschodni brzeg tarczy obszarze w sumie równikowym widoczne są doskonale dwie grupy plam słonecznych .Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/