Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 04:09 (Data juliańska: 2459005.673)
P= -13.66°   Bo= -0.14°   Lo= 170.82°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 17-06-2014 rok Janusz B. nr. obserw. 15-VI/150


17-06-2014

Obserwacja nr 15 -VI/150 kod BNJ Obserwacje prawie 2 godziny po wschodzie Słońca wykazały ,że na jego powierzchni znajduje się aż wg moich wyliczeń. 24 plam w 5 grupach słonecznych. Przy takiej ilości daje to liczbę Wolfa R = 74 jeżeli chodzi o aktywność plamotwórczą wynosi ona SN = 105 ; 9 plam otoczone są półcieniami. Nadal występuje formacja głównych grup plam słonecznych którego wierzchołki tworzą układ trójkąta. Do zachodniego brzegu przybliża się obszar 2089 za 2-3 dni zniknie z tarczy . Grupa 2089 po wyrzuceniu swojej materii plazmowej wskutek rozbłysku klasy X teraz w sposób łagodny opada na powierzchnię Słońca. Wschodni brzeg tarczy obszarze w sumie równikowym widoczne są doskonale dwie grupy plam słonecznych .Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/