Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 10:28 (Data juliańska: 2458996.936)
P= -16.92°   Bo= -1.19°   Lo= 286.44°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 15-06-2014 Janusz B. obserw. nr. 14-VI/149


16-06-2014

Obserwacja nr 14 -VI/149 kod BNJ Pogoda rano wymarzona do prowadzenia obserwacji błękitne czyste niebo i dobry seeing pozwala na ostre fotografowania tarczy słonecznej. Grupy które tak ładnie dominowały przez dłuższy okres czasu już prawie poznikały za zachodnim horyzontem brzegi tarczy słonecznej. Widowiskowy układ trójkąta tworzą trzy grupy plam słonecznych otoczone nr 2087 , 2089 i 2090 .najaktywniejszy z tych grup jest obszar 2087 emitujący rozbłysk klasy M i promieniowani magnetyczne na poziomie beta – gamma. Na wschodnim brzegu tarczy przy analizie zdjęć uaktywniła się nowa grupa plam . Przeglądając fotki SDO powierzchnia Słońca północna , równikowa i południowa utworzyła nieduże dziury koronale Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/