Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 02:29 (Data juliańska: 2459002.603)
P= -14.85°   Bo= -0.51°   Lo= 211.45°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 15-06-2014 Janusz B. obserw. nr. 13-VI/148


15-06-2014

Obserwacja nr 13 -VI/148 kod BNJ Pogoda się diametralnie zmienia i dobrze ponieważ występują wyrwy w dziurach na kilka czy kilkanaście minut przez , które można całkiem spokojnie przeprowadzić obserwację naszej dziennej gwiazdy. Większość samych plam słonecznych jak zmniejszenie się obszarów grup , które tak dominowały spowodowały na zmniejszenie aktywności Słońca. Podczas analizy oceniam liczbę Wolfa R =58 , a aktywność plam-twórczą SN = 72 i ma tendencję spadkową. Tak naprawdę wizualnie dominują trzy grupy 2087 , 2089 i 2090 .Wczoraj wieczorem jak podają źródła portali astronomicznych obszar 2087 stracił swój impet generując promieniowanie gama-beta co klasyfikuje obszar rozbłysku klasy M . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/