Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:07 (Data juliańska: 2458996.880)
P= -16.94°   Bo= -1.19°   Lo= 287.18°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 12-06-2014 rok Janusz B. nr 10 - VI/144


12-06-2014

Obserwacja nr 10 -VI/144 kod BNJ O godzinie 6 rano było jeszcze na niebie Słońce zdążyłem więc przeprowadzić przed pracą fotograficzną jak i też wizualną obserwację jego powierzchni . Tak jak myślałem stało się oczywiste pojawienie się nowej grupy na wschodnio – północnym brzegiem jego tarczy jest już faktem u przednio kiedy przeglądałem fotografię dostarczone przez SDO Słońca. Grupy 2080 , 2082 i 2085 zbliżają się do zachodniego brzegu tarczy. Słabe widoczne dwie grupy teraz z dnia na dzień wyraźny sposób się powiększają w jego centrum. Aktywność Słońca w ciągu 24 godzin wyraźnie wzrosła . Powiększając cyfrowo obraz Słońca i i analizując jednocześnie z obserwacją wizualną ustaliłem liczbę Wolfa na R =169 ; SN = 168. Dość duża liczba pojedynczych plam słonecznych w ilości 11 sztuk otoczonych półcieniami to wskaźnik większej aktywności plamotwórczej. . Nasza dzienna gwiazda przechodzi ostatni o różne wahania swojej aktywności myśle ,że jeszcze pocieszymy się widokiem plam n a jego powierzchni Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/