Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:44 (Data juliańska: 2458995.364)
P= -17.47°   Bo= -1.37°   Lo= 307.24°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 06-06-2014 rok Janusz B.


06-06-2014

Obserwacja nr 4 -VI/138 kod BNJ Przeprowadzona obserwacja Słońca wizualnie i fotograficznie ukazały dzisiejszy swój obraz zgoła odmienny jaki przeprowadziłem ponad 24 godzin temu. Niepozorne grupy plam , które zajmowały mniejszy obszar pięknie się wykształciły. Oznacza to ,że Słońca cały czas swoim cyklem żyje , a na powierzchni jego jak i też we wnętrzu zachodzą dynamiczne procesy. Wykształcone obszary grup 2082 i 2080 wraz z grupami wcześniejszymi 2079 i 2077 dominują na jego powierzchni. Obszar grupy 2080 wykształcił nowy średni rozbłysk klasy M . Tej samej klasy utrzymuje się jeszcze rozbłysk w obszarze grupy 2077 , która obecnie zajmuje centrum tarczy. W pozostałych grupach rozbłyski nie są już tak silne generują rozbłyski klasy C. Korzystając także z okazji późną wiosną , a więc mniej więcej w obecnym okresie czasu zapraszam do obserwacji i fotografowania srebrzystych obłoków . Są to struktury chmur , które prawdopodobnie utworzone są przez parę wodną , która miesza się ze śladami pozostałością spalonych meteorów w naszej ziemskiej atmosferze. https://www.facebook.com/groups/sosptma/