Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-12    Czas UT: 08:42 (Data juliańska: 2458799.863)
P= 22.18°   Bo= 3.21°   Lo= 4.98°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 27-05-2014 r Janusz B.


27-05-2014

Obserwacja nr 12 -V/132 kod BNJ Oczywiście jak zawsze głownie jak zawsze moje obserwacje astronomiczne koncentrują się głownie na obserwacji Słońca. Dziś w teleskopie widać jak grupa 2074 za 12-24 godziny zniknie za zachodnim brzegiem tarczy. Nadal w centrum dominują dwie bliźniacze grupy plam 2071 i 2073 . Dokładnie widać jak większości porozrywanych plamek w tych grupach w ciągu 24 godzin większości poznikały. Nie był to obszar zbyt silnie aktywny. Jednak dużą rolę na dzień dzisiejszy odgrywa grupa 2075 , która generuje rozbłysk M. Trzeba pamiętać , że rozbłyski to nic innego jak gwałtowne pojaśnienie nie których obszarów chromosfery wyrzucając w przestrzeń kosmiczną strumienie cząsteczek wysokoenergetycznych głównie elektrony i protony. Podczas obserwacji naliczono 4 grupy pla liczba Wolfa R = 55 , aktywność SN =42.Janusz B . Fotka pod linkiem https://www.facebook.com/groups/sosptma/ Klasyfikacja rozbłysków słonecznych