Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:05 (Data juliańska: 2458995.378)
P= -17.47°   Bo= -1.37°   Lo= 307.05°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 14-05-2014 rok Janusz B.


14-05-2014

Obserwacja nr 10 -V/130 kod BNJ Obserwacje Słońca można tylko przeprowadzać przez obszary kiedy występują na kilka czy kilkanaście minut przerwy pomiędzy chmurami . Na tyle się rozpogadza , że wystarczy te minuty aby policzyć grupy plam słonecznych. Dziś na tarczy jak od kilku ostatnich dni występuje 8 grup plam słonecznych w ilości 40 co daje na liczbę Wolfa R= 120 ; aktywność plamotwórcza SN=121. Rozbłyski nie są na tyle silne aby generowały energetycznie wysokie wartości cząsteczek gazu plazmowego. Janusz B . Fotka pod linkiem https://www.facebook.com/groups/sosptma/