Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 22:58 (Data juliańska: 2458805.457)
P= 20.65°   Bo= 2.56°   Lo= 291.24°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 14-05-2014 rok Janusz B.


14-05-2014

Obserwacja nr 10 -V/130 kod BNJ Obserwacje Słońca można tylko przeprowadzać przez obszary kiedy występują na kilka czy kilkanaście minut przerwy pomiędzy chmurami . Na tyle się rozpogadza , że wystarczy te minuty aby policzyć grupy plam słonecznych. Dziś na tarczy jak od kilku ostatnich dni występuje 8 grup plam słonecznych w ilości 40 co daje na liczbę Wolfa R= 120 ; aktywność plamotwórcza SN=121. Rozbłyski nie są na tyle silne aby generowały energetycznie wysokie wartości cząsteczek gazu plazmowego. Janusz B . Fotka pod linkiem https://www.facebook.com/groups/sosptma/