Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:04 (Data juliańska: 2458995.378)
P= -17.47°   Bo= -1.37°   Lo= 307.05°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 13-05-2014 rok Janusz B.


13-05-2014

Obserwacja nr 9 -V/129 kod BNJ Dobrze ,że można prowadzić obserwacje Słońca pomiędzy dłuższymi występującymi przerwami pomiędzy chmur. Ilość obszarów grup słonecznych się nie zmieniła wynosi 8 z 37 naliczonymi plamami co daje nam liczbę Wolfa R=117. Aktywność plamotwórcza przy 8 plamach z półcieniami wynosi SN=111. Podczas obserwacji wizualnej pomocnym narzędziem jest także metoda obserwacyjna fotograficzna ,która wspomaga dokonywanie obserwacji w . Można zaobserwować plamy , które są poza zasięgiem przyrządu optycznego. Jest to metoda pracochłonna nieco ale w miarę skuteczna jeśli chodzi dokładność uzyskiwanych wyników obserwacyjnych. Nadal w okularze szerokokątnego mojego okularu 7,2 x pięknie prezentuje się grupa 2055. Grupa ta jest dość dużym obszarem moim zdaniem być może jeżeli wytrzyma być może , że po schowaniu się za zachodnim brzegiem tarczy pojawi się po 14 dniach ta sam grupa o nowym numerze. Cała moc w rozbłyskach to w grupach tym plam jest klasy C. Janusz B . Fotka pod linkiemhttps://www.facebook.com/groups/sosptma/