Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 07:45 (Data juliańska: 2458998.823)
P= -16.25°   Bo= -0.96°   Lo= 261.47°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 12-05-2014 rok Janusz B.


12-05-2014

Pogoda jest zmienną o godz. 15 było pełno chmur nad Bełchatowem , a o ok godz. 18 pojawiły się duże przerwy pomiędzy chmurami co umożliwiło wykonanie obserwacji Słońca. Słońce jest jeszcze w swojej ciągłej aktywności . Pojawienia się licznych grup plam słonecznych w tym w większości z wyraźnymi występującymi jej półcieniami. Dość wyraźne grupy 2055 , 2056 , 2059 , 2057 , które wyraźnie są już w centrum tarczy generują rozbłyski klasy M wysyłają cząsteczki gazu plazmowego w kierunku Ziemi. Aktywność Słońca ta plamotwórcza oceniam z mojej obserwacji na SN=10, a liczbę Wolfa R = 114. Janusz B. https://www.facebook.com/groups/sosptma/