Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:45 (Data juliańska: 2459002.573)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.84°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 10-05-2014 rok Janusz B.


10-05-2014

Obserwacja nr 7 -V/127 kod BNJ W tym miesiącu to moja już 7 obserwacja Słońca wykonana tylko w dogodnych warunkach jak na razie pomiędzy przerwami chmur jakie one występują przez przechodzące przez Polskę fronty atmosferyczne. Wystarczy 15-20 minut aby dokonać obserwacji Słońca zliczeniu grup i plam słonecznych. Słońca jka na razie żyje swoją aktywnością co wyrazem tego jest przepiękne pojawienie się grup plam , które zmierzają ku centrum tarczy. Dominacja grup 2055, 2056 i 2057 z wykształconymi dobrze półcieniami w okularze teleskopu upiększają jego wygląd nie ma monotonności jest się czym zachwycać. Obszar tych grup plam moim zdaniem wygeneruje w sumie rozbłyski klasy X a cząsteczki gazu plazmowego wywołają zorze polarne na biegunach naszej planety. Podczas obserwacji naliczyłem 19 plam w 7 grupach co daje liczbę Wolfa 89 . Aktywność plamotwrócza SN = 82. Janusz B . Fotka pod linkiemhttps://www.facebook.com/groups/sosptma/