Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 11:57 (Data juliańska: 2458994.998)
P= -17.60°   Bo= -1.42°   Lo= 312.08°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 21-04-2014 r Janusz B.


21-04-2014

Obserwacja nr 10-IV/116 W momencie wykonywania obserwacji wizualno – fotograficznej Słońca na tyle się rozpogodziło , że bez trudu można naliczyć grupy plam słonecznych. W momencie obserwacji naliczono 8 grup w ilości 36 plam różnych rozmiarach i uksztaltowaniach . Przy tej ilości liczba Wolfa R = 116 , aktywność plamo-twórcza 101. Grupy plam 2033 ; 2034 ; 2036 i 2047 już z a 24 godziny znikną z tarczy słonecznej schowają się za zachodnim jego brzegiem. Natomiast na półkuli północnej Słońca dobrze rozwinęła się grupa 2042 z wyraźnym półcieniem i ciemnym jej jądrem . Obszary tych grup emitują na normalnym poziomie rozbłyski klasy M i pole magnetyczne typu beta – gamma . Ciekawa jet grupa 2042 być może jeśli rozbłysk klasy M na poziomie 70-80% jeżeli będzie energetyczny może moim zdaniem przekształcić się w klasę X . Janusz B .
mój raport słoneczny 21-04-2014 r Janusz B.
http://sosptma.astrowww.pl/index.php?go=1&temat_aktualnosc=S%B3o%F1ce%2021-04-2014%20r%20Janusz%20B.&aktualnosc=125