Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 10:20 (Data juliańska: 2458994.931)
P= -17.62°   Bo= -1.43°   Lo= 312.97°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 18-04-2014 r Janusz B.


18-04-2014

Znowu aktywność słoneczna jest podwyższona oczywiści , a to za sprawą powstania na jego tarczy tak licznej grupy plam. Podczas obserwacji wizualno-fotograficznych byłem w stanie naliczyć 13 grup które liczą 47 pla stąd ta podwyższona liczba Wolfa R=177. Aktywność plamo-twórcza utrzymuje się na poziomie SN=173 . Grupy plam jkaie widoczne są teraz obecnie na tarczy sloneznej każda z nich posiad plamy z wyraźnymi półcieniami i ciemnymi jej jądrami. Generują się w tych obszarach głównie klasy M w swojej mocy 65% z promieniowaniem beta-gamma . Liczna grupa plam słonecznych skoncentrowana jest w centralnych partiach tarczy z których płyną nieustannie cząsteczki zjonizowanego gazu plazmowego . Po dotarciu do Ziemi przekształcą się w piękne widowiskowe zorze polarne. Janusz B . fotka pod linkiem https://www.facebook.com/groups/sosptma/