Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 18:44 (Data juliańska: 2459001.281)
P= -15.35°   Bo= -0.67°   Lo= 228.94°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 02-04-2014 rok Janusz B.


02-04-2014

Podczas dzisiejszych lokalnych rozpogodzeniach można prowadzić z powodzeniem obserwacja Słońca wizualno- fotograficzne. Dominującą rolę tu odgrywa obszar grupy plam 2021 . Właśnie wykorzystując teleskop i maksymalną obróbkę cyfrową powiększyłem tę grupę plam do maksymalnych rozmiarów z wykorzystaniem możliwości mojego sprzętu. Grupa 2021 w chwili obecnej generuje rozbłysk klasy M . Pozostałe grupy są nieco mniejsze lub ledwo widoczne . Podczas obserwacji naliczyłem 6 grup , które posiadają 28 plam R = 88 , aktywność SN=73. Janusz B. . fotka pod linkiem https://www.facebook.com/groups/sosptma/