Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-23    Czas UT: 15:44 (Data juliańska: 2459116.156)
P= 25.32°   Bo= 7.00°   Lo= 149.89°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 27-03-2014 rok Janusz B.


28-03-2014

Dzisiaj 27 marca aktywność Słońca utrzymuje się na podobnym od wczoraj poziomie . Liczba Wolfa z moich wizualno-fotograficznej obserwacji R = 88 , aktywność plamo-twróczą SN = 55. Obserwuję jeśli tylko to możliwe obszar grupy 2014 w dalszym ciągu jest on aktywny w rozbłysk klasy M i wyrzuty strumieni cząsteczek typu beta – gamma. Na skraju tarczy w części wschodniej widoczna jest już nowa grupa plam słoneczny.Janusz B. fotkapod linkiem https://www.facebook.com/groups/sosptma/