Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-15    Czas UT: 07:30 (Data juliańska: 2459076.813)
P= 16.22°   Bo= 6.67°   Lo= 309.53°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 14-03-2014 rok Janusz B.


14-03-2014

Dzisiaj dalszy ciąg obserwacji i fotografowania grup plam słonecznych na jego powierzchni. Na powierzchni Słońca widocznej od strony Ziemi dominują trzy grupy plam słonecznych 2003 , 2002 , 2005 . Obserwacje wizualne i fotograficzne, którą śledzę na przykładzie grupy 2002 widać wyraźnie w okularze teleskopu jak się grupa wykształciła i z czasem deformuje .Oprócz na wschodnim brzegu wspanialej grupy 2005 pojawiła się następna grupa plam . Oznacza to jednak mimo jego aktywności słonecznej na równym poziomie Słońce nie daje za wygraną i formuje grupy plam słonecznych w dalszym ciągu. Po tym na pewno okresie nastąpi faz przejścia Słońca w „stan spoczynku” na kilka lat kiedy będzie osiągał w swojej liczebności grupy plam wartości minimalne. W dnu 14 marca liczba wolfa na podstawie moich obserwacji wynosi R=76 , aktywność plamotwórcza SN=98 Janusz B .https://www.facebook.com/groups/sosptma/