Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-25    Czas UT: 09:53 (Data juliańska: 2458720.912)
P= 19.16°   Bo= 7.03°   Lo= 326.83°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-08-2017 rok godz. 05:30 UT nr. obserw. 13/121/sie/789 Janusz B.


18-08-2017

Dzięki grupie 2671 aktywność Słońca nie jest równa zeru. przez ostatnie 24 godziny pięć plam w niej ubyło ale i tak wygląda na imponującą w okularze teleskopu. W minimum cyklu 24 napotkać można takie „perełki". Janusz B.

Podstrona w budowie.