Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-06-19    Czas UT: 15:22 (Data juliańska: 2458654.140)
P= -7.93°   Bo= 1.51°   Lo= 130.11°   Carr. Rot 2218
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-08-2017 rok godz. 05:30 UT nr. obserw. 13/121/sie/789 Janusz B.


18-08-2017

Dzięki grupie 2671 aktywność Słońca nie jest równa zeru. przez ostatnie 24 godziny pięć plam w niej ubyło ale i tak wygląda na imponującą w okularze teleskopu. W minimum cyklu 24 napotkać można takie „perełki". Janusz B.

Podstrona w budowie.