Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 06:44 (Data juliańska: 2459042.781)
P= 2.59°   Bo= 4.08°   Lo= 39.66°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-08-2017 rok godz. 05:30 UT nr. obserw. 13/121/sie/789 Janusz B.


18-08-2017

Dzięki grupie 2671 aktywność Słońca nie jest równa zeru. przez ostatnie 24 godziny pięć plam w niej ubyło ale i tak wygląda na imponującą w okularze teleskopu. W minimum cyklu 24 napotkać można takie „perełki". Janusz B.