Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 11:19 (Data juliańska: 2459075.972)
P= 15.94°   Bo= 6.62°   Lo= 320.64°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 09-03-2014 rok Janusz B.


09-03-2014

Dziś można fotografować Słońce na ostro po ustąpieniu porannych mgieł przezroczystość atmosfery diametralnie się zmieniła. Po wykonaniu zdjęć tarczy słonecznej i obserwacji wizualnej liczbę Wolfa oceniam na 89 natomiast aktywność plamotwórczą na SN=56. Podobnie jak wczoraj aktywność Słońca nie zmieniła się i utrzymuje się na tym samym poziomie. Janusz B. link do fotki :https://www.facebook.com/groups/sosptma/