Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:52 (Data juliańska: 2459000.536)
P= -15.63°   Bo= -0.76°   Lo= 238.80°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 09-03-2014 rok Janusz B.


09-03-2014

Dziś można fotografować Słońce na ostro po ustąpieniu porannych mgieł przezroczystość atmosfery diametralnie się zmieniła. Po wykonaniu zdjęć tarczy słonecznej i obserwacji wizualnej liczbę Wolfa oceniam na 89 natomiast aktywność plamotwórczą na SN=56. Podobnie jak wczoraj aktywność Słońca nie zmieniła się i utrzymuje się na tym samym poziomie. Janusz B. link do fotki :https://www.facebook.com/groups/sosptma/