Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:39 (Data juliańska: 2459002.569)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 211.90°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

02-03-2014 rok Janusz B.


02-03-2014

Dzisiaj aktywność słoneczna nieco osłabła ale utrzymuje się mniej więcej na tym poziomie,. Na północnym wschodzi skraju tarczy pojawiła się nowa grupa plam . Jednak w dalszym ciągu dominuje grupa 1990 i 1991 . Grupa nr 1982 która kilka dni temu dominowała w centrum tarczy słonecznej dziś znajduje się na zachodnim krańcu . Porozrzucane w niej liczne plamy w sumie już pozanikały. W rejonach Słońca gdzie występują grupy plamy są one klasy B pod względem jasności . Najaktywniejsza jest rozłożona grupa 1991 składająca się z trzech półcieniowych szeregowych plam słonecznych .W tej grupie generowane są rozbłyski klasy M . Janusz B.