Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-26    Czas UT: 21:27 (Data juliańska: 2459119.394)
P= 25.65°   Bo= 6.89°   Lo= 107.15°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 01-03-2014 rok Janusz B.


01-03-2014

Na pierwszy dzień miesiąca marca po ustąpieniu całkowicie mgieł porannych dość przejrzyście zaświeciło Słońce. Grupy plam słonecznych porozrzucane są niemal po całej tarczy. Grupa 1982 prawie już zanikła . teraz najważniejsze grupy gdzie dochodzi do rozbłysków pod względem ich jasności klasy B to numer 1982 , 1990 i 1991 . W sumie w rozbłyskach na Słońcu same rozbłyski są już stabilne ale ciągle uwalniają się z nich bez przerwy strumienie gazu plazmowego , które zbudowane są z cząstek wysokoenergetycznych . Dość silna jest aktywność plamo - twórcza wg moich obserwacji wynosi SN =160 . Janusz B.