Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 07:35 (Data juliańska: 2458998.816)
P= -16.26°   Bo= -0.96°   Lo= 261.56°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 28 -02-2014 rok Janusz B.


28-02-2014

W ostatnim dniu lutego pogoda podczas dnia sprzyjała w prowadzeniu grup plam słonecznych . Aktywność grupy 1982 znacznie zmalała porozrywane pojedyncze plamki w tej grupie kiedy ilość w nich dominowała w centrum tarczy słonecznej w większości już poznikały . Tak naprawdę na tarczy słonecznej od strony widocznej z naszej planety dominują grupy 1990 i 1991 , które powoli zbliżają się do centrum jej tarczy . Z grupy 1990 wygenerowane rozbłyski cząsteczki wysokoenergetyczne dotarły do Ziemi co przejawia się z silną zorzą polarną w okolicach podbiegunowych. Cząsteczki gazu plazmowego muszą jeszcze w sobie posiadać na tyle energii , że zorzę polarną można obserwować w północnych rejonach naszego kraju . Z mojej obserwacji wynika liczba R= 146 , a aktywność plamotwórcza SN=154. Janusz B.