Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 01:10 (Data juliańska: 2458801.549)
P= 21.74°   Bo= 3.02°   Lo= 342.76°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 27-02-2014 rok Janusz B.


27-02-2014

Taki rozrzut grup plam słonecznych i samych plam na obu półkulach dawno nie był obserwowany . Liczna grupa plam słonecznych rozrzucona jest niemal po całej tarczy słonecznej . Z obserwacji przeprowadzonej wynika , że podwyższona jest aktywność plamotwórcza SN = 169 . Grupa 1982 rozpadają się na dwie grupy i stanowi to już odrębną jej część .Chociaż grupa 1982 powoli zanika występują coraz to mniejsze pojedyncze plamki. Natomiast zaczyna do centrum tarczy słonecznej przemieszczać się grupa 1990 w której nastąpił 25 lutego temu silny rozbłysk. W chwili obecnej dominuje tam rozbłysk klasy X , które uwalnia ogromne strumienie cząstek gazy plazmowego. Janusz B. 0227.jpg