Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 07:15 (Data juliańska: 2459042.802)
P= 2.60°   Bo= 4.08°   Lo= 39.38°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 17-08-2017 rok godz. 13:50 UT nr. obserw. 12/120/sie/788 Janusz B.


17-08-2017

Grupa 2671 zwiększyła swój rozmiar prawie dwukrotnie przez ostatnie 24 godziny. Tak strukturalnie została porozrywana po kilku trudach naliczyłem w niej 28 plam i plamek 18 z nich otoczone półcieniami o różnych rozmiarów. Pozwoliło to na ustalenie aktywności plamo-twórczej na SN = 200. Taką wartość powyżej 200 ostatnio zanotowałem 2 kwietnia br. Mimo, że grupa jest tak porozrywana nie generuje rozbłysków powierzchniowych. Ciekawe w jakim stanie dotrze do samego centrum tarczy. Janusz B.