Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:39 (Data juliańska: 2459005.652)
P= -13.67°   Bo= -0.14°   Lo= 171.09°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 23-02-2014 rok Janusz B.


23-02-2014

Po ustąpieniu mgieł porannych przepięknie zaświeciło Słońce. Podczas prowadzonej obserwacji na liczyłem 6 grup plam z którego liczba Wolfa R wynosi 119 . Tak jak przypuszczałem wcześniej dwie porozrywane grupy nr 1981 i 1982 znajdują się już w centrum tarczy słonecznej. W samych tych dwóch grupach znajduje się 38 plam słonecznych różnej wielkości. Grupa jest porozrywana siły pola magnetycznego są poskręcane co stanowią silną wyrzutnię dla cząsteczek wysokoenergetycznych gazu plazmowego. Podczas zachodzących rozbłysków klasy M to kwestia kilku dosłownie dni kiedy cząsteczki znajda się w pobliżu naszej planety. Janusz B.