Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:58 (Data juliańska: 2458997.165)
P= -16.84°   Bo= -1.16°   Lo= 283.41°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Urania na 2014 rok.


22-02-2014

Dostałem dzisiaj list od prof. Macieja Mikołajewskiego. Poniżej treść listu. Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! Do wszystkich członków i oddziałów PTMA! W przyszłym tygodniu będziemy wysyłać pierwszy numer tegoroczny numer Uranii. W związku z tym przypominam, że podobnie jak w roku ubiegłym członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) mają prawo do prenumeraty Uranii na rok 2014 za połowę ceny (30 zł) przy wysyłce na adres oddziału PTMA, lub w cenie 40 zł przy wysyłce na adres indywidualny. Odziały mogą również częściowo lub w całości pokrywać tę kwotę ze środków własnych lub uzyskanych od sponsorów. Skarbników lub prezesów oddziałów prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród członków i dokonywanie wpłat na konto PTA/Uranii: Polskie Towarzystwo Astronomiczne ul. Bartycka 18 00-716 Warszawa Nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241 Z podaniem nazwy oddziału i adresu, którego wpłata dotyczy. W osobnym e-mailu na adres urania@pta.edu.pl prosimy o wyspecyfikowanie imiennej listy prenumeratorów z adresem zbiorowym (oddziału) i adresami indywidualnymi do wysyłki. Dotyczy to również kilku Oddziałów (np. Kraków), które juz dokonały przelewów. Do numeru 1/2014 dodajemy prenumeratorom "Kalendarz Astronomiczny 2014" z piękną astrofotografią - do wyczerpania nakładu, radzimy się spieszyć! Zwyczajowo do wysyłek zbiorowych dodajemy promocyjne zeszyty Uranii do wykorzystania choćby w oddziałowej bibliotece. Oddział, który wykupi największą ilość prenumerat otrzyma dowolną, wybraną w sklepie internetowym Uranii. książkę W obliczu zbliżających się rocznic 100-lecia PTMA i 100-lecia Uranii, chciałbym by powróciła ona do wszystkich członków naszego stowarzyszenia. Z astronomicznym pozdrowieniem, Maciej Mikołajewski/PTMA Grudziądz i PTMA Toruń (Redaktor Naczelny Uranii)