Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-12    Czas UT: 08:59 (Data juliańska: 2458799.874)
P= 22.17°   Bo= 3.21°   Lo= 4.84°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 17-02-2014 rok Janusz B.


17-02-2014

Pogoda sprzyja dziś do prowadzenia obserwacji naszej dziennej gwiazdy. Można prowadzić wizualne jak i fotograficzne obserwacje . Grupa 5 plam słonecznych przy których naliczyłem w sumie 35 plamy skupione są od centrum po zachodni brzeg tarczy słonecznej. Plamy są w grupach są poro zrzucane zwłaszcza w grupie 1974 . Tam występuje zagęszczenie linii sił pola magnetycznego o biegunach dodatnich i ujemnych Takie zagęszczenie może tylko świadczyć o jednym iż one stanowią doskonalą wyrzutnię cząstek wysokoenergetycznych koronalnych gazu plazmowego podczas rozbłysków. Dziś to jest moja już 79 obserwacja fotograficzno-wizualna .Janusz B.