Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-19    Czas UT: 08:12 (Data juliańska: 2458806.842)
P= 20.23°   Bo= 2.40°   Lo= 272.98°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 10-02-2014 rok Janusz B.


10-02-2014

Słońce jeszcze jednak nie powiedziało swojego ostatniego słowa w tej maksimum aktywności . Cały szereg grup plam słonecznych skupionych jest wzdłuż równika różnej wielkości . plamy są porozrzucane , które stanowią zawiłe pole magnetyczne. Chodzi mi o linie sił pola magnetycznego i w tym przypadku stanowią wyrzutnię koronalną dla cząstek wysokoenergetycznych podczas rozbłysków . Centralna grupa plam słonecznych ma rozbłysk klasy M. Janusz B.