Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 08:08 (Data juliańska: 2458998.839)
P= -16.25°   Bo= -0.96°   Lo= 261.26°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 10-02-2014 rok Janusz B.


10-02-2014

Słońce jeszcze jednak nie powiedziało swojego ostatniego słowa w tej maksimum aktywności . Cały szereg grup plam słonecznych skupionych jest wzdłuż równika różnej wielkości . plamy są porozrzucane , które stanowią zawiłe pole magnetyczne. Chodzi mi o linie sił pola magnetycznego i w tym przypadku stanowią wyrzutnię koronalną dla cząstek wysokoenergetycznych podczas rozbłysków . Centralna grupa plam słonecznych ma rozbłysk klasy M. Janusz B.