Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:24 (Data juliańska: 2458995.392)
P= -17.46°   Bo= -1.37°   Lo= 306.87°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 04-02-2014 rok Janusz B.


04-02-2014

Przy takiej pogodzie i przezroczystości atmosfery z dużą radością i satysfakcją chce sę obserwować Słońce. Ogromna grupa plam o nr 1967 to istny tranzyt jaki ona dokonuje wędruje powoli od wschodniego do zachodniego brzegu tarczy. W sumie dwie grupy plam zasługują na szczególną uwagę ta o której już pisałem i mniejsza tuż nad nią. W obszarach tych występuje dość skomplikowane zagęszczenie linii sił pola magnetycznego . Kwestia tylko czasu kiedy nastąpi w nich silny rozbłysk klasy X powodując ogromne wyrzuty koronalne cząsteczek wysokoenergetycznych . Janusz B.