Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:24 (Data juliańska: 2458995.392)
P= -17.46°   Bo= -1.37°   Lo= 306.87°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 03-02-2014 rok Janusz B.


03-02-2014

Coś wspaniałego to co widać obecnie na tarczy słonecznej . Wspaniała grupa plam słonecznych otoczona licznymi półcieniami. Słońce jednak nie powiedziało swojego ostatniego słowa cykl jego aktywności trwa. Średni cykl pomiędzy aktywnościami trwa 11,1 lat ale zdarzają się w jego historii dłuższe okresy wynoszące nawet do 15 – 17 lat. Grup a plam skierowana jest prosto w stronę Ziemi i ma zawiłe pole magnetyczne jeśli dojdzie do jej maksymalnej aktywności rozbłysku wyrzuci wysokoenergetyczne cząstki wprost naszym kierunku. janusz B.